header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Nhắn Tin

Niên Trưởng Kỵ binh Trung Tá Lê văn Thành,
Nguyên Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 16 KB.
Từ Canada đến Hoa Kỳ và hiện đang ở tại Little Saigon - Nam California để gặp lại các đồng đội và thân hữu.
Niên Trưỏng Thành rất ước mong được gặp gỡ bạn bè cũ và các kỵ binh cùng đơn vị trước đây, và đặc biệt là quý vị:
- Ky binh La minh Sơn (chiến hữu và bạn tù)
- Kỵ binh Võ văn Mác
- Kỵ binh Nguyễn văn Răng
- Kỵ binh Trần văn Lưu
Rất mong quý kỵ binh vị nào có tin tức của các kỵ binh nêu trên, xin liên lạc về số điện thoại: 714-635-8202. Niên Trưởng Thành sẽ còn lưu lại tại Nam California cho đến ngày 20 tháng 4 năm 2011.
Xin chân thành cám ơn quý kỵ binh
Ban Chấp Hành HAHTG/NC
Lê Sơn

Không có nhận xét nào: