header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Tin Khẩn

Trân trọng thông báo đến quý kỵ binh và thân hữu được rõ và đề phòng:
Ngày hôm nay 11/20/2010, e-mail của anh Võ văn Trường là votruong2000@yahoo.com đã bị kẻ gian đánh cắp password và giả mạo anh Trường gởi e-mail đến mọi người yêu cầu giúp đỡ. Chúng tôi (anh Mạnh và anh Dũng) đã liên lạc với anh Trường và được anh cho biết anh sẽ thông báo e-mail mới trong thời gian sắp tới. Nếu quý vị có nhận đươc email do kẻ gian mạo nhận anh Trường gởi đến thì nên huỷ ngay để dề phòng "Trojan horse" xâm nhập. Xin thay mặt anh Trường cám ơn quý kỵ binh và thân hữu

Trân Trọng

http://www.thietgiap.org/

Không có nhận xét nào: