header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Nhắn Tin

Tôi tên là Phan Tu(*) trước 75 ở tThiết đoàn 20 Chiến xa cđ 20 chcv Chi đoàn trưởng Đại úy Cao tiến Khoa, Thiết đoàn trưởng Trung tá Phan công Tuấn. Hiện nay biết tin Đại úy Cao tiến Khoa hiện ở bắc cali tôi muốn liên lạc nhưng không biết địa chỉ anh. Nếu kỵ binh nào biết xin thông báo cho Đại úy Cao tiến Khoa có người tìm xin chân thành cám ơn.
Địa chỉ liên lạc 15/8 Trường Chinh, Đà nẵng, Việt nam.

(*)Có thể là Tụ, Tú, Tư, Tự, Tứ, Từ…vì bản gốc không bỏ dấu.

Không có nhận xét nào: