header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Cáo Phó


CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng họ hàng,
thân thuộc và quý vị thân hữu gần xa: Vợ, Mẹ, Bà Cố, Bà Nội,
BàNgoại của chúng tôi là:

TRẦN QUANG KHÔI
Nhũ danh LÂM TÚ ANH

Đã từ trần lúc 0: 30 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2010
Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Dần
HƯỞNG THỌ 81 TUỔI
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
1) Thứ Ba, 27-04-2010 : Thăm viếng từ 3:00 giờ trưa đến 9:00 giờ tối tại:
Pierce Funeral Home , 9609 Center St.
Manassas, Virginia 20110
Phone: 703-257-6028
Fax: 703-257-6030
2) Thứ Tư, 28-04-2010 : Lễ Tưởng Niệm từ 9:30 giờ sáng
đến 12:00 giờ trưa tại:
Holy Trinity Catholic Church, 8213 Linton Hall Rd
Gainesville, VA 20155
Phone: 571-222-7106
3) Sau buổi lễ, từ Nhà Thờ di quan ra Nghĩa Trang tại:
Stonewall Memory Gardens,
12004 Lee Highway, Manassas, VA 20109
Phone: 703-753-4144
4) Sau khi an táng xong, xin mời quí quan khách ở lại tham dư tiệc tiếp tân tại
Nhà Thờ Holy Trinity Catholic Church,
St Patrick Hall từ 12:00 giờ trưa đến 3:00 giờ trưa cùng ngàỵ

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Chồng : Trần Quang Khôi, Chuẩn Tướng Thiết Giáp,
nguyên tư lệnh
LỮ ĐOÀN 3 KỴ BINH/QLVNCH

1)Trưởng Nam: Trần Quang Phong, vợ Đống Thùy Oanh Oanh
và các cháu Trần Quang Matthew, Trần Lynn Jessica và chồng là Nguyễn Anh
với chắt là Nguyễn Jayla; Trần Lynn
Tiffany, Trần Tú Khanh, Trần Tú Châu
2)Trưởng Nữ: Trần Thanh Hương, chồng Hoàng Nam và các
cháu Hoàng Minh, Hoàng Katherine
3)Thứ Nữ: Trần Thanh Xuân, chồng Eric R. Capps và các cháu
Sean, David , vợ của David, Dương Quyên,
và các chắt Nguyễn Kevin, Nguyễn Katherine, Nguyễn Kyle
4) Thứ Nam: Trần Quang Trung, vợ Ngô Lộc và các cháu
Trần Lynn Colette, Trần Anh Corinne, Trần Quang Vinh Christian

CÁO PHÓ NÀY THAY THÊ THIÊP TANG

XIN MIÊN PHÚNG ĐIÊU

TRẦN QUANG KHÔI
42711 FREEDOM ST
CHANTILLY, VA 20152
703-957-3029
Page 1 of 1

Không có nhận xét nào: