header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

THÔNG BÁO

Trân trọng thông báo :

Trong hai tuần qua, Ban Chấp Hành Hội AHTGB Nam Cali đã gởi bộ DVD gồm 2 đĩa đến các đại diện của các Hội và gia đình Kỵ Binh từ các nơi về tham dự ĐHN TGB 2009 để nhờ phân phối lại cho quý KB tại địa phương theo danh sách tham dự viên. Đồng thời cũng đã gởi đến các địa chỉ cá nhân của các Tham dự viên và ủng hộ viên không về dự hội.

Quý Kỵ binh nào chưa nhận được bộ DVD nói trên xin liên lạc với Hội AHTGB Nam Cali , trực tiếp với Quyền Hội trưởng Lê văn Mạnh số điện thoại : 714-636-4630 (H) & 714-383-0484 (Cell) để giải quyết.

Chi phí cước phí bưu điện Hội tạm ứng do Quỷ điều hành nội bộ của Hội AHTGB Nam Cali (ngoại trừ những KB đã đóng $5.00 cước phí).
Hội mong sẽ nhận được sự yểm trợ bồi hoàn của quý vị sau khi vui vẻ xem 2 DVD nói trên.

BCH Hội cám ơn KB NGUYỄN HỢI đã nhận DVD và yểm trợ vào quỷ của Hội số tiền là $20.00.

Chân thành cám ơn sự hợp tác nhiệt tình của tòan thể Quý Kỵ Binh.

AHTGB Nam California.

Không có nhận xét nào: