header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

SUC KHOE KB NGUYEN HUU AN . . .

Trân trọng thông báo :

KB Niên Trưởng NGUYỄN HỮU AN , San Jose, CA Hiện đang bị bệnh nặng - Hôn Mê -

Xin Cầu nguyện cho sức khỏe của Kỵ Binh Đồng đội của Chúng ta sớm được hồi phục.

AHTGB Nam California.

Không có nhận xét nào: