header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

PHÂN ƯU . . .


*********
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam California

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Báo tin :

Thân Mẫu của Kỵ Binh Trần Ngọc Phấn là

Cụ Bà PHẠM THỊ VIỆN

Đã qua đời Ngày 25 tháng 11 năm 2008
tại Norwalk , California.

Hưởng Thọ 82 Tuổi

Linh cửu quàn tại Nhà quàn Forest Lawn Cemetery
4471 Lincoln Ave
Cypress, CA 90630
( 1-800-204-3131 )

Lễ viếng :
-Thứ Năm ngày 04 tháng 12 năm 2008 từ 12:00 PM đến 8:00 PM
-Thứ Sáu ngày 05 tháng 12 năm 2008 từ 09:00 AM đến 08:00 PM

Lễ An Táng : Lúc 09:00 AM Thứ Bảy Ngày 06 tháng 12 năm 2008 .

Nguyện Cầu Gia Đình Tang quyến sớm được An ủi trong sự Mất mát
lớn lao nầy .

Hội Ái Hữu TGB Nam California

Không có nhận xét nào: