header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

TÌM ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI

Gia đình Kỵ Binh tiếp nhận thêm một Đồng Đội gia nhập
đoàn Thiết mã :

KB HỒ ĐĂNG ĐỊNH SQCBTG Khóa cuối cùng tại TTG,

10401 SE 186th PL.
Renton, WA 98055
(425) 503-0198
dinhdho68@gmail.com

Chúc Mừng Gia Đình Kỵ Binh có dịp nối lại liên lạc với Đồng đội . . .

Chúc KB Định và Quý quyến dồi dào sức khỏe và Hạnh phúc . . .

AHTGB Nam California

Không có nhận xét nào: